Preventivní pořady

 

 

 

 

Pro MŠ:

Preventivní pořad určený dětem předškolního věku, ve kterém se malé děti zábavnou a nenásilnou formou dozvídají, jak předcházet nástrahám každodenního života.

Mezi nejžádanější témata patří:

 • zdravověda
 • zásady stravování, zdravá výživa
 • ochrana zdraví, hygiena
 • dopravní výchova
 • chování ke svému okolí, zvířátkům
 • udržování pořádku
 • kontakt s cizím člověkem
 

 

 

    5.000      + 1 auto

 

 

 

 

 

 

Pro ZŠ, střední školy a učiliště:

Preventivní pořad určený školákům a středním školám a učilištím, ve kterém se zábavnou a nenásilnou formou dozvídají, jak předcházet nástrahám každodenního života.

 • Problematika drog – závislost kamaráda, dealer před školou apod.
 • Kouření a alkohol
 • Šikana – chování mezi spolužáky
 • Obtěžování – kontakt s cizím člověkem
 • Prevence proti vandalství, udržování pořádku
 • Sprejerství
 • Jak telefonovat na tísňové linky a co říci
 • Internetová kriminalita, cyber šikana
 • Domácí násilí
 • Problematika rasismu
 • Chování k seniorům, pedafogům
 • Stalking

Cena je včetně zvukové aparatury.

 

 

 

 

 

 

 

    5.000      + 1 auto

 

 

 

 

 

Pro seniory:

Preventivní pořad především seniorům, ve kterém zábavnou a nenásilnou formou dozvídají, jak předcházet nástrahám každodenního života.

Mezi nejžádanější témata patří:

 • obtěžování a kontakt s cizí osobou
 • důvěřivost k cizím osobám a jejich pouštění do domácnosti
 • volání na tísňové linky
 • umění říci „NE“
 • ochrana před okradením na ulici
 • domácí násilí

Cena je včetně zvukové aparatury.

 

 

 

 

 

    5.000      + 1 auto

Délka pořadu (vždy dvě témata) je vždy 45´, účinkují dva herci. Téma si může pořadatel dopředu vybrat.