Představení „Dívčí válka“

Děj ,,historické,, komedie začíná na veselohru dosti neobvykle. A sice pohřbem kněžny Libuše..

Kníže Přemysl kolísající mezi smutkem ze ztráty milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoku vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě, využít ve svůj vlastní prospěch a naplnění ambice zaujmout místo kněžny Libuše.

Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení cíle použít jakékoliv prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho eroticko-estetická pozornost obrací se spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která žel již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem.

Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře přežívající až do našich dnů.

Během tohoto velikého válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslovanského pěvce Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní slovanskou pop-music.

Do těchto dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne i do života milenecké dvojice. 

Stažení plakátu zde